Op 1 januari 2016 gaat het landelijke retourpremie project van start (waarover hier meer), waarbij gemeenten pilots kunnen opzetten voor de gescheiden inzameling van PETflesjes en blikjes door maatschappelijke organisaties. Op basis van onze ervaring en expertise hebben wij een oplossing bedacht die gemeenten kan helpen als ze op 1 januari a.s. een beloningspilot zouden willen starten waarmee individuele maatschappelijke organisaties beloond kunnen worden. Gemeenten worden hiermee volledig ontzorgd van de registratie, administratie, uitbetalingen en rapportages.

    Hieronder ziet u een schematische weergave van onze oplossing. Klik hier voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze oplossing. Als u contact opneemt via info@zwerfafvalloont.nl of telefonisch met de heer Mario Sol op 06-24532325, dan werken wij de wensen van uw gemeente graag samen uit en komen wij met een maatwerkoplossing voor uw gemeente.